REVOLUCIONARI

Ovo je drugi nastavak serijala “HR ČIP“. Opisuje što je to što “odmrzava” zastarjela birokratska društva, npr. hrvatsko društvo kako sam opisao u prethodnom članku pod nazivom birokrati.

Riječ je o revoluciji, i to bez velikih žrtava. Ne-invazivna metoda.

Pa krenimo.

Svaka revolucija, uvijek, u temeljima ima NOVE PARADIGME.

Paradigma je skup osnovnih pretpostavki ili pravila koje uzimamo zdravo za gotovo (eng. default) u cilju poimanja stvarnosti i njenih fenomena.

Pretpostavke se, kao i sve drugo, konstantno mijenjaju. To nazivamo promjena.

Svaka promjena donosi nove zaključke i stvara nove pretpostavke za budućnost.

Zato ih je jako važno SHVATITI, i onda, ako su činjenice i PRIHVATITI.

Prije spomenuti Luditi nisu prihvaćali strojeve jer su imali krive pretpostavke.

Iz tog razloga nisu razumjeli što promjene donose. I na kraju nisu uspjeli jer su htjeli zaustaviti nezaustavljivo.

Iz današnje perspektive njihov svjetonazor i ponašanje izgleda tragikomično.

U to vrijeme to nije tako izgledalo, kao što ni danas naše ekonomsko stanje tako ne izgleda. Nikome to nije smiješno, a mnogima se čini tragično.

To je dakle poanta, htjeli mi to ili ne, promjene donose drugačiju stvarnost. I uvjeren sam da to treba shvatiti i postojeću stvarnost prihvatiti.

Ako ne, bit će isto kao i s LUDITIMA, onima koji su nestali gdjegdje u prostoru i vremenu revolucije.

Ja govorim o korjenitim promjenama, revolucionari obavljaju svoj posao, svakodnevno i sve brže i brže.

Sve postaje DIGITALNO.


Za početak treba dobro razumjeti što u svojoj suštini znači taj pojam i s njim povezani drugi pojmovi kao digitalno društvo, digitalna ekonomija, itd.

Za sebe mislim da ponešto razumijem, time sam se poprilično dugo bavio i još uvijek se bavim.

Dakle, “digitalno“, nije to kompjuter, mobitel ili internet, to je pojam označava drugačiji pogled na stvarnost.

Ja ću krenuti, kao i obično, od činjenica. Onoga što u ovom trenutku “JE”, onoga što egzistira u stvarnosti.

Evo informacija od prije dvije godine, iz jednog relevantnog izvješća Europske komisije:

Digitalni podaci danas su bitan resurs za gospodarski rast. Zbog godišnje stope rasta od 5,03%, vrijednost digitalnih podataka se u EU povećala na 300 milijardi EUR, što predstavlja 1,99% BDP-a u 2016. Europska ekonomija podataka mogla bi se do 2020. povećati na 739 milijardi eura, što predstavlja 4% ukupnog BDP-a EU-a.

Dakle, govori se o PODACIMA, to je osnova razumijevanja pojma digitalno. Podaci se opisuju kao RESURS, isto kao i nafta i drugi prirodni i umjetni resursi.

Resurs(fr. „la ressource“ , „sredstvo, izvor“, lat. resurgere, „izvirati“) je sredstvo, koje je potrebno za provođenje ili dovršavanje jedne radnje.  Resurs može biti materijalno dobro ili nematerijalna imovina, npr. znanje.

Uglavnom opisuju se kao nešto što zovemo gorivo. Resursi su temelj ekonomije, onog dijela kojeg nazivamo stvaranje ili proizvodnja.

Resursi dakle imaju svoju vrijednost. Povećanje vrijednosti podataka kao resursa je nešto što je EU izmjerira, a to predstavlja dokaz i stvara činjenicu.

Činjenica je da postoji veći rast vrijednosti podataka od rasta vrijednosti bilo kojeg drugog resursa. Dakle, podatak je danas supervrijedni resurs.

Zašto? Zato što podaci kao resurs čine ekonomiju ekonomičnijom i učinkovitijom, čine ju svrsishodnijom.

Ta stvorena pretpostavka je revolucionarna i traži drugačiji pogled na rad i ekonomiju u globalu. Zato je uveden pojam kojeg zovemo “nova ekonomija“.

Činjenica je da PODATAK, INFORMACIJA i s tim povezano ZNANJE, u novoj ekonomiji predstavlja novu VRIJEDNOST.

To je jako važno za razumijevanje pojma digitalnog kao novog pogleda na stvarnost.


Što se dogodilo? Kako smo tako brzo i zašto iz poznatog analognog svijeta uletjeli u digitalni?

I zašto nema povratka?

Termini analogno i digitalno odnose se na način predstavljanja podataka, točnije  nekog signala. U digitalnom postoji jasna granica između crnog i bijelog, dok je u analognom ta granica bezbroj sivih nijansi.

To daje prednost digitalnom signalu jer to znači da se njegov kvalitet se ne gubi prijenosom.

To u konačnici, u svakom procesu, znači manji gubitak, veću učinkovitost i na kraju EKONOMIČNOST.

Zbog te prednosti ljudi za opažanje i pohranu informacija danas koriste digitalnu tehnologiju.

Ona, za razliku od analogne, točnije i brže opaža, prikuplja, distribuira podatke i što je jako važno, “proizvodi” strukturirane informacije.

To ima posljedice na život, rad i navike ljudi. Nova ekonomija “traži” drugačija znanja i vještine.

Kao što su nekad davno, ekonomiji trebali ljudi koji će upravljati strojem za proizvodnju tekstila a ne ljudi koji su tkali ručno.

Tako danas društvo treba ljude sa “znanjima” programiranja stroja i mnogim drugim znanjima upravljanja i korištenja takvih strojeva.

Programiranjem strojevi dobivaju logiku i mogu proizvoditi odluke, koje se opet mogu primijeniti kao činjenice ili pretpostavke.

Za razliku od analognog stroja, digitalni stroj to čini “bez gubitaka”. Jednostavnije i brže.

Informacije su zapisane u trenutku, gdjegdje u vremenu i prostoru i dostupne za upotrebu bez gubitka u komunikaciji.


Dakle, prva industrijska revolucija je fizički rad i vještine ljudi zamijenila sa ekonomičnijim oblikom rada, radom strojeva.

Druga je prosvijetlila put, otkrila električnu energiju koja je omogućila bolje i jasnije razumijevanje.

Danas, digitalni pametni stroj na sebe preuzima moć koju je imao “čovjek sa znanjem”.

Ukupno u povijesti zapisano znanje danas već skoro u potpunosti postoji u digitalnom obliku i kao takvo je lako i bez šuma dostupno.

To znači da ZNANJE više nije “povlaštena imovina”, npr. svećenika, plemstva ili partije.

S tim se nije lako pomiriti i zato je “digitalno” veliki problem za „ideološki“ ustrojena društva, društva gdje je znanje „povlašteno za neke“ i gdje ono onda „donosi društvenu moć“.

Pametni digitalni stroj sa svojom dostupnošću eliminira taj društveni šum.

Većina informacija više nije ekskluziva, ona je dostupna baš svima, ili bolje rečeno, svima onima koji hoće i žele “ZNATI“.

To je revolucija, samo treba izabrati želi li se znati ili ne želi, a dobro je znati jer u novoj stvarnosti i novoj ekonomiji ZNANJE je oblik energije i vrijednost s kojim se najviše trguje.

Znanje sve više postaje vrijedna imovina i najveća moć i zato novu, digitalnu ekonomiju nazivaju još i ekonomijom znanja, a digitalno razvijena društva, društvima znanja.

Osim toga, u „0-1 digitalnom svijetu“ nema trećeg ishoda, nema neodlučnosti i „možda je a možda nije“.

Sve je ili “je” ili “nije”. To je osnova odlučivanja.

PAMETAN, to je pojam za onog koji dobro donosi odluke. Zato digitalne strojeve ljudi nazivaju pametnim strojevima.

ODLUČNOST je pojam vezan uz odlučivanje ili donošenje odluka.

Ova treća revolucija, uklanja NEODLUČNOST  tako što se uklanjaju šumovi ili smetnje u odlučivanju.

Digitalno” omogućuje egzaktnije donošenje odluka, a to je vrlo važno, jer onaj koji brže odlučuje, jače i brže utječe na događaje i promjene usmjerava prema svom cilju i viziji.

Zato će digitalno u potpunosti istrijebiti analogno. To treba shvatiti. Nema natrag.

Revolucionari rade svoj posao.


Kako rade revolucionari? I zašto su revolucionari?

Za našu Hrvatsku kažemo da je 99% katolička zemlja i svi su katolici barem jednom imali prilike čuti poznatu Isusovu izreku: blago onome tko vjeruje, a ne vidi“.

Naravno, to je metafora. Lako je vjerovati svojim očima i vidjeti materijalno, npr. zemljišta i zgrade, trgovačke centre i benzinske crpke, garaže, ceste i kružne tokove ili lijepo more i planine.

Tu je jednostavno vidjeti vrijednost, možemo ju i izmjeriti u novcu i uspoređivati. To danas može svatko i to je danas lako.

Ali, da je “tako gledao” onaj koji je izumio stroj na naftu on ga ne bi nikad ni izumio. On je uvidio POTENCIJAL NAFTE.

Nakon nekog vremena, drugi je uvidio POTENCIJAL ELEKTRICITETA i eto električne energije.

Samo su uvidjeli ono što je oduvijek bilo bogomdano a to nitko dotad to nije TAKO vidio.

To su REVOLUCIONARI, pokretači promjena stvarnosti koju živimo. Evolucija nema pokretača, to je pojam za nešto što se događa samo po sebi.

Revolucionari nas uče da je najvrijedniji onaj nevidljivi dio vidljivoga, tj. potencijal. To je stvarna i korjenita promjena.

To je i najvažnija paradigma koja je dovela do treće revolucije:

„najveća vrijednost nije u onome što vidite da imate, najveća je vrijednost u onome što ne vidite da imate.“

To je jasno i sažeto Isus poručio ljudima, jasno je i zašto.

Ipak, potrebno je još nešto. Treba razumjeti prirodne zakone, uvijek treba nešto da bi se od nečega stvorilo nešto drugo.

Drugim riječima, ako nemate stroj za resurs, resurs ostaje samo potencijal, ne da se koristiti, stoga je on beskoristan.

Isto kao i sa naftom ili elektricitetom, tako je netko je uočio POTENCIJAL PODATAKA i izumio “stroj za podatke“.

I pokrenuo tehnološku ili treću revoluciju. To je i začetak nove tehnologije koju danas nazivamo informacijska tehnologija ili IT.

Takvu viziju, viziju korištenja potencijala ima svaki REVOLUCIONAR.


Revolucionar je čovjek koji se uvijek bori sa entropijom.

Naprimjer, birokracija opisana “Parkinsonovim zakonom” kao ideologija vladanja takvu učinkovitost koju donosi digitalno “ne smije” shvatiti i prihvatiti.

To bi bilo samouništenje, jer je “digitalno” realizacija ideje da se može raditi učinkovitije, a birokracija je sama po sebi ukorijenjeni način rada.

Ipak, ne postoji “perpetum mobile” i “ništa se neće i ne može odmrznuti samo po sebi”.

To je vrlo jednostavno za dokazati. Dovoljno je samo reći da “zamrznutost” treba shvatiti kao prirodno stanje sustava kao što je birokracija.

Stanje entropije.

Što je onda toliko revolucionarno da u jednom birokratskom društvu može proizvesti “toliku toplinu” da se i led u zamrzivaču, unatoč snazi zamrzivača, ipak počne otapati?

Potrebno je samo naučiti iz povijesti. Npr. nitko nije vidio naftu kao “nešto važno” dok se nije pojavio revolucionar. On je izumio stroj na naftu, i učinio naftu “crnim zlatom“.

Na kraju je rezultat bio i petrodolar, najjača globalna valuta. Od tada svijet se promijenio, počelo je “odmrzavanje“, nekome prije, nekome kasnije.

Kako je gledao na naftu i što je vidio u nafti, to je bila suština. REVOLUCIONARI se razlikuju od drugih ljudi jer razumiju KAKO na stvari treba gledati.

Dakle, oduvijek su okidači revolucionarnih promjena bili revolucionarni IZUMI. Danas se više koristi pojam INOVACIJA, ona znači “nešto novo“.

Hvala Bogu što postoje revolucionari, da njih nema ne bi bilo ni evolucije i prilagodbe, zar ne?

Birokracija suprotno tome znači “nešto staro“.


Za završetak priče o revolucionarima, evo još jedne činjenice:

Podatkovni se sektor povećava za 40 % godišnje, sedam puta brže od ukupnog informacijskog i komunikacijskog tržišta. Taj porast ekonomije otvorit će se stotine tisuća novih radnih mjesta u Europi.

To je dosadašnji učinak stroja. Taj stroj i taj resurs su vidljivo jako važni za ekonomiju. Goriva za rad stroja, tj. podataka ima sve više i više. Izvor je nepresušan.

To je ekonomija koja “traži” milijune ljudi. Ali ne bilo kakvih, jer nove paradigme traže nova znanja.

Ona nisu birokratska i zato oni koji nisu spremni prihvaćati odgovornost za svoje odluke imaju velikih problem sa “digitalnim“.

Osnovni moto održanja brikoracije je da nema stvarne pogreške jer sve: “možda je, a možda i nije pogreška“.

Ta riječ “MOŽDA” čini birokraciju moćnim sustavom, ona pruža mogućnost da se ne snosi odgovornost.

Osim što možda je a možda i nije pogreška, postoji i dio sivog analognog spektra u kojem je, čak i ako se utvrdi pogreška, netko manje a netko više kriv.

Zašto je to tako?

Logika je jednostavna, ako nema krivca onda nema ni pogrešnog djelovanja, a ako nema pogreške onda je sve dobro i samo je potrebno čekati da evoluira u još bolje.

I čemu onda to promijeniti? Naravno, zbog valjanosti takvog zaključka.

Zdravo-seljačka logika kaže da za donijeti dobru odluku treba znanje i razumijevanje, inače ishod odlučivanja nije “valjan“. “Možda znati” može baš svatko, bez obzira postoji li znanje i razumijevanje ili ne.

Dakle, ako je „možda“ rezultat razmišljanja, to govori da potrebnog znanja nema, inače bi se odluke donosile.

Ne bi sve bilo analogno, tj. možda i vidjet ćemo, nego digitalno, tj. je ili nije, DA ili NE.

Na kraju “možda” isto tako znači da se neće donijeti pogrešna odluka, tko ne radi taj ne može ni pogriješiti.

Zato je valjano zaključiti da Svakom djelovanju prethodi odluka”, a to djelovanje onda stvara novu vrijednost.

Hoćemo li, možemo li, smijemo li, znamo li? Odgovor “možda” nije valjan odgovor, iz vrlo praktičnog i pragmatičnog razloga:

Ako postoji slobodna volja, onda postoji izbor, izbor traži odluku, ako nema odluke to znači da nema djelovanja, a to onda znači stvari se odvijaju mimo.

To samo znači da će netko drugi djelovati i rezultat neće biti onakav kakav očekujemo i za našu korist

Kada “možda odlučimo“, to znači da nismo na vrijeme uzeli stvar u svoje ruke. “Prošla baba s kolačima.

Znači da sutra već ne vrijede iste pretpostavke kao danas. Promijenio se i subjekt i objekt radnje, jer relativnost je odradila svoje. Ne može se danas izumiti stroj na naftu kad je on već izumljen.

Dakle, o ODLUCI ovisi što će se i kako će se nešto raditi i koji će biti rezultat. Točnije to ovisi o “kvaliteti” odlučivanja, o znanju i razumijevanju.


I zato treća revolucija čini napredak, ona izbacuje šum analognog sivila.

Digitalno” je samo rezultat razumijevanja pretpostavki i činjenica koji vrijede u “sada stvarnosti“. I na kraju odluke revolucionara da mijenjaju takvu stvarnost.

Zato „zaostajanje“ društva nije vezano uz tehnologiju kako neki tvrde, nego uz paradigme, odnosno  naše razumijevanje stanja stvari.

I, naravno, uz nedostatak revolucionara sa vizijom promjena. Drugim riječima,  premalo je onih koji su napustili analogni pogled i shvaćanje, a previše zamrznutih” u kontinuitetu prostora i vremena.

Za napredak društva ključno je donijeti odluku na vrijeme. Digitalno je “kao stvoreno” za to, jer digitalni pogled na stvari poručuje:

gledaj na posao kao na kako a ne na što, odlučuj, ne gubi vrijeme, riješi se smetnji, riješi se šuma.

Brzina je osnovna ekonomičnosti. Zato je svaki stroj izumljen da napravi to što treba brže i bolje od čovjeka.

Pa tako i digitalni.


Da su luditi vjerovali da će im stroj više koristiti nego štetiti oni ga ne bi razbijali već podmazivali.

Nisu razumjeli poantu a i nisu imali iz čega naučiti. Ipak, velika je sličnost i velika razlika između ludita i birokrata.

I jedne i druge definira uvjerenje da im novi stroj više šteti nego koristi.

Birokrati su ipak “veći luditi” jer imaju povijesno znanje što se zbog toga dogodilo pravim luditima, te stoga razumiju i što će se njima dogoditi.

Zato oni ne razbijaju strojeve već sprečavaju njihovo podmazivanje, s nadom da će trenje učiniti da se stroj jednostavno “pregrije” i “samouništi“.

Ne razumiju oni do kraja fiziku. Jer, to pak znači da je sada i zbog toga trenja proizvedeno puno topline.

Povijesno, čovjek nikad nije znao što bi sa toplinom. Najlakše ju je razmijeniti s okolinom. Poslati ju u svemir.

Vidite ja bih ju iskoristio na revolucionaran način: “usmjerio toplinu na naš zamrzivač”.

Naravno, to neće napraviti birokrati, oni i jesu “zamrzivač” i to bi narušilo njihovo prirodno stanje. Njima, osim volje, nedostaju i prava digitalna znanja da bi mogli proizvesti ispravan zaključak.

Zato i jesu birokrati.

Veći luditi od samih ludita.

Dok su birokrati zbunjeni novim dobom revolucionari koriste svaki trenutak da odrađuju svoj posao. Brzo i onda učinkovito.

I sigurno je da će zbog toga otjerati birokraciju u povijest prije ili kasnije, nema tu “možda”.

Atmosfera se jako “digitalno zagrijala“. Posvuda oko nas.

A mi, mi i dalje možemo čekati da “dođemo na gotovo“.

O tome u slijedećem članku.

Vaš Galvanizator!

U SERIJALU “HR ČIP”


Ako želite odmah po nekoj novoj objavi dobiti sadržaj na vaš e-mail, unesite adresu i pošaljite.

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s