JA SAM MALI KALIMERO

Dragi svi, pročitao sam razne komentare na prethodnu objavu, velika hvala.

Evo jednog od njih: „silovanje majčice zemlje sto godina od strane milijarde monstruma raznih profila, 😢 u koji kOd to spada?“

Moja objava TIKI TIKA TAK postavlja na kraju ključnu tezu koja bi trebala dati odgovor na to pitanje: može li se evoluirati u svijesti?.“

Više sam doma i imam više vremena pa sam produktivniji i tako sam već napisao i ovaj svojevrsni nastavak.

Naravno, svaki pojedinac ima svoj „k0d za vrednovanje“, tako i odgovor na to pitanje može dati jedino „k0d za vrednovanje“. Jer taj k0d je vezan za osobni i jedinstven opažaj stvarnosti i on evoluira obzirom na iskustvo i posljedice.

Vidimo, bez obzira što su ljudi danas više nego ikad zabrinuti za budućnost oni ipak ne vjeruju da su drugi ljudi jednako svjesni kao i oni. To je rezultat “k0da za vrednovanje“, svatko različito vidi rješenje i procjenjuje posljedice.

Generacije koje ostanu iza nas su naša djeca, replikacije našeg k0da u drugom tijelu, a stoljećima repliciran „k0d za shvaćanje“ je k0d koji opisuje ljudsku „vrstu“.

Razumijete, ljudi slično razumiju stvari, ali ih drugačije vide pa  ih drugačije vrednuju.

Ova objava je moje osobno vrednovanje, odnosno ovo su moji odgovori.


Povijesni religijski pogled objašnjava zašto je tome tako.

Ljudi su „protjerani iz rajskog vrta“ upravo zbog svoga „k0da za vrednovanje“. Vrijednija je bila jedna jabuka od vječnog života iako je upozorenje o posljedicama unaprijed dano.

Opis Adama i Eve kao muškarca i žene je samo način prikaza različitih k0dova, a opisuje eksperiment, testiranje savršenosti čovjekovog k0da po kojem je on stvoren.

I kad su ljudi istjerani odnosno raseljeni, sukladno svojoj kazni, neki su dobili više jabuka a neki manje jabuka od prirode za svoj daljni život.

Tako su vremenom nastala plemena, manje ili više prirodom nagrađena.

Izgon iz raja neki smatraju ljudskim prokletstvom.

Ljudi su prokleti različitim potencijalom za život. Tražili su i izgonom dobili različite mogućnosti. Tako je i „k0d za vrednovanje“ dobio novi smisao.

Ljudi su nadograđeni novim k0dom, onim za kojim u  kojeg rajskom vrtu nije bilo potrebe. Ja ga zovem „Kalimero k0d“.

Naravno, to je alegorija na ono malo crno pile sa ljuskom jajeta na glavi koje čim se izlegne i otvori oči kaže „to je prava pravcata nepravda“. Gdje sam ja to došao?

Prvo što pile vidi čim progleda je njegova mama kokoš. Još mu je gore kad mu mama pokaže na kočopernog pijetla i kaže ovo je tvoj tata. On je sine moj, zagrizao tu prokletu jabuku.

I tako, zbog „kalimero k0da“ ni san danas, ljudski „k0d za shvaćanje“ nije sposoban shvatiti stvarnu poantu izgona iz rajskog vrta.

On kaže, nije poanta „tko je kriv“ već „zašto se to meni dogodilo“, zar ne?

Zbog toga, ljudi pokušavaju odgovoriti na pitanje “zašto?”, a da nikako ne bude sam čovjek kao biće krivac za svoju sudbinu. I tako nastaju razne ljudske „teorije“ o životu i smislu života.

Npr. ‘teorija Gaia’, koja kaže da je planet živi organizam i da smo mi samo jedna stanica u tom golemom tijelu se ljudima čini logičnijom nego da su zbog nečega ili od nekoga kažnjeni.

I, sukladno tome, kao što mnogi darvinsti tvrde, ponašanje ljudi je u skladu s onim što evolucija sama po sebi donosi. Odnosno, obzirom da su ljudi dio prirode, sve što rade je po definiciji prirodno. A onda je, čovjeku kao superiornom biću, očigledno namijenjena uloga „vladara planete“. I treba ju izvršavati.

Ta je teorijska postavka postala zvijezda vodilja koja generacijama oblikuje „k0d za shvaćanje“. Svaka nova generacija uči od prošle kako treba shvaćati stvari.

To shvaćanje se prenosi nasljedno, replikacijom k0da rođenjem, ali i instuticionalno kroz „znanost“. Kako god, ljudi se rađaju „sa“, a i evoluiraju „po“ istom tom „k0du za shvaćanje“.


U danas, strogo racionalnom dobu, čovjek evoluira točno na način kako shvaća vrijeme, dakle „jednoliko“ i „pravocrtno“ ili nepromijenjeno u istom smjeru. Samo se njegovi postupci, odnosno, način njegova život mijenja.

Kulturni zapisi i istraživanja pokazuju da je većini davnih plemena priroda bila svetinja. Njihovo shvaćanje je bilo: „Sve za jesti i živjeti je dano u prirodi, samo ti je zadatak da poštuješ jednostavno pravilo hranidbenog lanca u prirodi.

Ipak,  „kalimero k0d“ nastao izgonom, replicirao se generacijama. Tako su oni koji su kaznom izgona dobili manje pa „imaju manje“ smatrali da je to nepravedno pa su poželjeli „imati više“ a oni koji su „dobili više“ su smatrali da je to prirodno i pravedno, i da je nepravedno da oni koji imaju manje „žele više“.

Tako su počeli i počinju svi ratovi. I tako su se promijenile vrijednosti varijabli u k0du.

Varijabla „To“ je promijenila vrijednost iz „biti svačije“ u vrijednost „biti nečije“. A kako je vremenom „kalimero k0d“ evoluirao pravocrtno u svom smjeru, na kraju varijabla „to“ je poprimila konstantnu vrijednost „to je moje“.

Tako su potrebe opstanka prerasle u želju za posjedovanjem. Krenula je pretvorba svačijeg u moje i kao rezultat pojavila se trgovina. Ja tebi moje a ti meni svoje.

Da bi trgovina imala pravu svrhu smanjivale su se „vremensko-prostorne udaljenosti“ između plemena. Zbog toga je kasnije izumljen kotač, poslije kočije, poslije automobil, tenkovi i borbena vozila. A onda je tako i zbog toga izumljen i novac.

I „k0d za shvaćanje“ je zbog toga na kraju evoluirao: „sve za jesti i živjeti je dano u prirodi, samo ti je zadatak da poštuješ jednostavno pravilo hranidbenog lanca novca.“

Novac je postao najveći „potencijal“.

Još uvijek treba raditi da bi se jelo samo se promijenio način dolaska do cilja. Dio „raditi za hranu“ zamijenjen sa dijelom „raditi za kupiti hranu“, a kako kupiti znači i platiti to direktno znači „raditi za zaraditi za platiti za hranu“.

Ta evolucija „k0da za shvaćanje“ iz sve je svačije u to je moje pa onda i svačije je na kraju rezultirala pojavom ekonomije u smislu kako je danas shvaćamo, i stvorila države ili uređenja.

Zbog lanca novca, trebao je netko tko će reći „kome svačije“, odnosno kako svačije postaje nečije. Otprilike iako je i dalje „sve svačije“, mogućnost da bude nečije više nije jednaka. Netko to mora reći jer bi se inače svi poubijali.

To se zove vlast i vlada. To nije bio rezultat evolucije „k0da za shvaćanje“ to je rezultat evolucije „k0da za vrednovanje“.

Tako se pojavio i novi k0d, ja ga zovem „mast trast k0d“. Jednostavno je, taj k0d se pojavio iz potrebe opstanka, da ograniči prirodnu jednoliku evoluciju „k0da za shvaćanje“ u istom smjeru “ako je svačije onda je moje“.

I bez obzira kakva je i kolika vrijednost pojedinačnog „k0da za vrednovanje“ nju je nadjačala vrijednost „mast trast k0da“ kao dijela pravocrtnog „k0da za shvaćanje“.

Tako su nastale institucije, a jedna od njih je i obavezno „mast tast“ školovanje. I na taj način je krenulo novo doba u evoluciji ljudske svijesti.

I sada, naš „kalimero k0d“ više nam ne govori „to je prava pravcata nepraveda“, već „sve je to prava pravcata nepravda“.

To je nepotpun k0d, jer „sve je to prava pravcata nepravda“ ne bi po prirodi mogao postojati, naravno, kad bi sve bilo nepravda onda pojam ne bi imao smisla jer ništa ne bi bilo pravda.

Osim ako nam „k0d za shvaćanje“ govori: „samo sam ja pravda a sve drugo je nepravda“. To je moguće i to je pravi potpuni opis „kalimero k0da“, “ja i samo ja“.

Ali događaji nisu želje, događaji su stvarnost. Pa se zbog “ja i samo ja” pojavila posljedica u stvarnosti, jer koliko god netko danas „imao više“ a netko „nemao ništa“ to i nije najvažnije.

Najvažnije je ostati živ i zdrav. Imamo jednu, pa drugu pa treću epidemiju, jedemo otrovanu hranu, a čisti zrak i voda postali su najveća vrijednost.

I tu smo sada na vremenskoj crti evolucije. Tako se sve želje pretvaraju u jednostavnu potrebu za opstankom.

Jednoliko pravocrtno gibanje se, barem na trenutak, zaustavilo.


Darvin kaže, krećemo se pravocrtno i jednoliko, i sve što radimo je prirodno i dobro, pa su sva upozorenja prirode u prošlosti postala irelevantna. To se naziva bahatost. Jer, što je to što čovjek nije pobijedio do sada?

I to bez obzira što shvaćamo kako priroda ima svoj jasan k0d koji kaže da: “svaka akcija, pa i tvoja akcija je ustvari sila kojoj priroda pruža otpor.” On je sadržan u staroj mudrosti „možeš što hoćeš ali ne možeš dokle hoćeš“.

Zato darvinisti kažu da evolucija znači neprestanu borbu za opstanak pa i po svaku cijenu. Zato upozorenja ustvari nisu upozorenja već prepreke, a kako je čovjek superiorno prirodno biće kojem je namijenjena uloga „vladara planete“, tako te prepreke treba jačom silom uništiti.

To je prvi korak u odgovoru na komentar s početka ove objave. Sa ovakvim „k0dom za vrednovanje“ s ugrađenim „kalimero k0dom“, i „mast trast k0dom za shvaćanje“ nije moguć drugačiji scenarij osim da imamo milijarde koji uništavaju prirodu.

To je što se tiče čovjeka. On shvaća stvarnost kao jednoliko pravocrtno gibanje dakle na isti način kako kako pojmi vrijeme i evoluciju.

Iz prošlosti u budućnost, dok ide ide.

Jednoliko pravocrtno gibanje je gibanje tijela bez ubrzanja ili akceleracije. Tijelo se giba uvijek istom brzinom i tijekom čitavog puta prevaljuje uvijek jednake duljine. Drugim riječima dosadno.

To je i jedna od prvih lekcija koju djeca uče iz fizike. To je osnovni zakon i držite se toga. Nek ide kako ide, samo je važno da ide.

I to je drugi korak kao odgovor na komentar s početka objave. Pogledajte samo kako čovjek vidi i crta raj. Svega u izobilju, nit je vruće niti zima, niti nešto „mora“. Slobodan ko ptičica, samo se mora paziti zmije i ne smije zagristi jabuku.


Ali, priroda kaže: „dijete moje pa zato si i istjeran iz Raja.“.

Čekala sam samo jednu tvoju grešku da ti učinim život zanimljivijim. Zato si dobio slobodnu volju.

Sve što ću dalje raditi je ponašati se prema tebi kao ti prema svome djetetu. Upozoriti ću te s vremena na vrijeme u kojoj točki puta trebaš malo zaokrenuti. I to zorno primjenjuje, evo jednog primjera.

Ako čovjek u sebe svakodnevno unosi po njega neprirodne i otrovne supstance, povremeno i sve češće neka stanica promijeni svoj k0d na takav način da „prirodni prekidač“ koji nadzire njezin prirodni postupak repliciranja biva postavljen u položaj ‘uključeno’.

I „borbeni k0d“ tu ne može ništa. Stanica će se tako množiti opet i opet, rastući eksponencijalno u masu tkiva kojemu treba sve više i više hrane. Dovodi si više krvi i uzima prostor i tkivo obližnjih organa u svojoj „orgiji rasta“.

Sve radi po planu prirode, a zove se kancer ili rak.

Tako kancer „preuzima vlast“ nad tijelom, i pri svakom množenju stanice priroda pita čovjeka „jel ti dosta samog sebe?“

Tako je i u ovoj epidemiji, čovjek pokušava upravljati tim prekidačem po svojoj slobodnoj volji. Na trenutak vrati prekidač na „off“ a priroda ga opet postavi na „on“.

Tijelo se malo oporavi od „bolesti“ a ona ga ona opet napadne, s tom razlikom da čovjek troši energiju tijela, a priroda samo izvršava k0d.

Što mislite zašto su u ovoj epidemiji kako kažu, od iznimne važnosti “statistički podaci“. Čovjek ustvari gleda koliko je priroda “milosrdna“. Ako “umire” samo 2% ljudi a ne 10% ljudi onda je manja vjerojatnost da ću umrijeti baš ja.

Pa onda vodi statistike koliko je zaraženih a koliko oboljelih. U redu je ako sam zaražen, ali nije dobro kad obolim.

Ipak, kad se to dogodi njegova intuicija mu kaže: „imaš krivi k0d za shvaćanje“ a njegov „k0d za shvaćanje“ mu kaže: „nije točno, nisam ja kriv, kriva je slučajna evolucija.

I na scenu stupa „kalimero k0d“ koji kaže: „to je prava pravcata nepravda“.

Čovjek razumije ali jednostavno ne prihvaća da su te orgije ili metastaze unutar čovjeka rezultat njegovog orgijanja i metastaziranja prema van, u prirodu.  

Baš kao što shvaća a ne prihvaća da nije zmija kriva što je on zagrizao jabuku. Za njega epidemija nije roditeljsko upozorenje, za njega je to samo prirodna prepreka, nešto normalno.

Jedino je pitanje: „zašto baš mene?“. Odgovor: „nemaš sreće“.

I tek onda čovjek shvati pojam sreće, ne prije nego tek kad njegov „mast trast k0d“ to odluči. Počne razmišljati što jede, što smije što ne smije raditi, gdje se i kako kreće i slično, u čemu je i zašto griješio.

Taj pojam sreća što je ustvari analogija za “slučajni odabir” oduvijek i zauvijek spašava pravocrtni i jednoliki „k0d za shvaćanje“.

Tako je darvinizam ustvari religija a ne znanost. Ta religija vjerovanja u sreću kaže idemo dalje za iste pare.

To je i treći korak u odgovoru na komentar sa početka objave.


Ali, još je nešto jako jako važno.

Iako mislimo da možemo ipak ne možemo ići unatrag, jer svaki prirodni proces je nepovratan. Nema onoga: „joj oprosti pogriješio sam, ajmo ponovno.“

Što je učinjeno, učinjeno je. Vidimo da priroda razumije oprost i oprašta greške k0da, ali ne mogu se učinjene greške izbrisati iz evolucije.

I jasno je, priroda ne želi uništiti već spasiti čovjeka, to čini pružajući mu otpor i upozoravajući ga kako će završiti ako se nastavi tako pravocrno gibati.

Nemoj više vidiš što si činiš! Vidiš zakone, ako tako nastaviš, bilo kad u nekom trenutku vremena, zbog ograničenosti prostora, završit ćeš izvan prirode.

I poruka je: „daj više shvati, tamo nema hrane za tebe?.“

I bez obzira na „mast trast“ ja ipak ne vjerujem da će sebičnost k0da zaustaviti čovjeka u tome da ode izvan prirode. Jednostavno, to nije moguće zato što k0d nema predodžbu što je iza granica prirode. Ne može poznavati takvu vrijednost jer nema takvog iskustva.

Drugim riječima, čovjek ne može evoluirati izvan prirode, odnosno ako bi evolucijom dosegnuo tu točku u svom jednolikom pravocrtnom gibanju više ne bi mogao postojati.


Što se onda događa?

Jednostavno je, probajte samo riješiti Zenonov paradoks sa Ahilom i kornjačom.

Beskonačnost, onakva kakvu ju čovjek može pojmiti jednostavno ne postoji. Čovjek “racionalno” može pojmiti samo nešto konačno. Ostalo, ako postoji, je dio izvan domašaja racia i logike k0da.

I sad da konačno odgovorim na prošireno pitanje: „može li onda čovjek ikada evoluirati u svijesti?“.

Može, ali ne sam po sebi ili ne po religiji slučajne evolucije u koju tako želi vjerovati. Naravno i ovaj moj odgovor ne može “shvatiti” netko čiji je “k0d za vrednovanje” isključivo temeljen na teoriji slučajne evolucije.

Ali, to se može dogoditi i dogoditi će se tek kad „znanost“ kao rezultat njegovog „k0da za shvaćanje“ pruži samome sebi nove dokaze.

Dokaz da čovjek kao biće nije na ovoj planeti iznimka i da ima drugačiju svrhu. I da plan prirode, nije takav da je on samo plod samo slučajnih pukih mutacija. Bez obzira što je i kakav je očekivan ishod.

I koliko je god jednostavno shvatiti da je logika života jednostavna, toliko je još kompliciranije shvatiti „zašto“ je takva. Jedan čovjek vidi stvarnost posljedica na svoj način pa kaže zato, a drugi na drugi način pa kaže nije zato nego zato.

A niti jedan niti drugi stvarno ne mogu vidjeti zašto. Čovjek oduvijek shvaća da nije zmija već Adam zagrizao jabuku, samo ne prihvaća da je baš on taj Adam. Odnosno možda je a možda nije pa je bolje ako nije.

Stvarnost nije toliko teško shvatiti koliko ju je teško prihvatiti. Jer po religiji evolucije sve što čovjek sada radi je prirodno, sebično ali što se tu može, takav je po prirodi.

Ništa nije pogrešno, sve je prirodno. Nije čovjek kriv što je takav bezgrešan. I zato Bog i univerzalna pravda ne mogu i ne smiju postojati. Ali, to je samo rezultat „kalimero k0da“ onoga kojim je nadograđen istjerivanjem i rajskog vrta.

Tako ispada da čovjek mora pobijediti sam sebe da bi evoluirao u svijesti. Najbolji rasplet bio bi da se njegovi k0dovi napokon dobro potuku i da „k0d za vrednovanje“ izbriše „kalimero k0d“.

Onda bi sve bilo riješeno, „kod za shvaćanje“ evoluirao bi u suprotnom smjeru.

Ništa ne bi bilo nepravedno. Ustvari ni pravedno ni nepravedno, ostalo bi samo prirodno. Takav bi se k0d onda replicirao generacijama, i to ni bio povratak u budućnost.


Sad i u ovome trenutku evolucije moj pravocrtni „k0d za shvaćanje“ mi govori da to nije realan i stvarno moguć scenarij.

U redu, ali „moj k0d za vrednovanje“ mi govori da moj “k0d za shvaćanje” pogrešno radi.

Na primjer, ako smo kao ljudi “bezgrešni“, zašto onda jedni drugima govorimo „da griješe“. Ljudi, nemojte ovo, nemojte ono. Znate ovo znate ono.

Djeca u školi dobiju jedinicu ili ih izbace čak i ako shvaćaju stvari i naprave nešto drugačije nego što nalaže nekakvo pravilo, tj. procedura kao rezultat „k0da za shvaćanje“.

Shvaćamo li da ne rade djeca te dječje gluposti zato što su baš djeca zločesta i baš ona žele nekome nauditi, već da ona to rade zato što smatraju da je tako pravedno? Naravno da shvaćamo.

Tako je onda jasno da tu proceduru nije napisao „k0d za shvaćanje“ koji karakterizira vrstu već „k0d za vrednovanje“ pojedinoga bića.

„Ja“ mislim, „Ja“ znam, „Ja“ sam vlast, „Ja“ sam vladar planete. I ako nije tako to je prava pravcata nepravda.

Vidite, taj naš „kalimero k0d“, to je kod za ne prihvaćanje prirode stvarnosti. Ljudi djelovanja po takvom k0du nazivaju licemjerjem.

Shvaćamo da je Adam zagrizao jabuku, ali nije on kriv, kriva je zmija. Nije čovjek kriv, kriva je zmija. Zato jako licemjerne pripadnike ljudske vrste i nazivamo zmijama.

A tako i u ovoj epidemiji, sve što radimo radimo zbog „kalimero pravednosti“ i na način da „ne budemo baš mi krivi“.

Možda će priroda biti milosrdna? Priroda čini „čuda“, a „čuda su moguća“, ustvari “čuda nisu čuda“, mi ih samo tako zovemo.

Evo primjera jednog čuda koje nije čudo.

Odjednom, zbog nemoći da zaustave otpor prirode javljaju se neki ljudi, autoriteti koji danas glasno tvrde: „ovo nam je opomena“, „morati ćemo dobro razmisliti što radimo i kako dalje“.

Čak počinju govoriti da nikada nećemo dobiti svoje bitke s prirodom u budućnosti zato “jer ne možemo jer ne shvaćamo jer ne znamo“.

Govorim o ljudima koje zovemo znanstvenicima, od glagola znati, više znanje znanje, više znanja znanost. Neki od njih su shvatili upozorenja kao upozorenja. Neki su čak, potaknuti prostornom veličinom jednog virusa, počeli razmišljati i o poruci iz priče o Davidu i Golijatu.

Tako su počeli govoriti za virus: “tako malen i sićušan a tako opasan po nas velike ljude”

A neki su vjerojatno počeli i razmišljati o tome zašto je Bog pobrkao jezike ljudima u Kuli Babilonskoj. Bilo je potrebno promjeniti “k0d za shvaćanje” i tako ih skrenuti sa njihovog jednolikog pravocrtnog gibanja u propast. To je bilo najlakše učiniti tako da jedni ne shvaćaju što drugi govore.

I zato sve više govore razumljivim jezikom. Odjednom ljudi stvarno razumiju o čemu oni govore. Ti i takvi znanstvenici danas izvršavaju svoju svrhu, pokušavaju spoznati stvarnost i osvijestiti čovjeka u danom trenutku.

Iako neki znanstvenici poriču “viši plan” prirode sada nas drugi upozoravaju upravo na “viši plan” prirode.

I znanstvenici evoluiraju u malo drugačijem smjeru.


I što sad?

Uvijek i opet isto, imaš svu pomoć prirode. Priroda te obdarila „sluhom“ koji ti pomaže u opažaju stvarnosti. Samo shvati da sluh ne služi za „slušati“ već za „čuti“.

Naravno, čovjek to shvaća, nije u tome problem, problem je što mu njegov „k0d za vrednovanje“ ne govori da je “u tome” velika vrijednost. Ustvari  prekidač je u položaju „off“, a priroda ga ovom epidemijom, ili potresom, ili kancerom stavlja u položaj „on“.

Čuj, nemoj samo slušati već “čuj“. I dok čovjek stvarno ne “čuje” bit će kontinuiran „on/off“ proces.

Sve dok čovjek sam ne pobijedi sebe i jednostavno pusti da taj prekidač bude postavljen na „on“ uvijek i za svagda.


Dakle, nisam ni ja niti itko od nas ni spasitelj ni prorok, a niti meni ili bilo kome to i treba. Sve smo “dobili” da nam može biti dobro.

I rješenje je tu.

Poslušajte svoju intuiciju što vam govori, je li vaš „k0d za shvaćanje“ dobar i za vas i za vašu djecu i za prirodu i za pčele i za svinje i za stvarnost u kojoj živite? Ako je, „gibajte se i dalje u istom smjeru“, ako nije „skrenite, barem malo s tog puta“.

Vjerujete li da vrijedi ona stara mudrost: „gdje čeljad nije bijesna ni kuća nije tijesna“? Ako vjerujete onda nema nikakvih problema, zar ne?

Možemo li ovakve darove prirode iskoristiti svako biće za sebe? Ako ne možemo sami smo si krivi, nisu ni masoni, ni crkve, ni političari, ni banke.

Nije ni zmija kriva što je Adam zagrizao jabuku, zar ne?

Za sve ostalo tu je master card i master plan.

I naravno, to je prava pravcata nepravda.

Vaš Galvanizator!

P.S. Ima još puno raznih k0dova.

U SERIJALU “k0d”


Ako želite odmah po nekoj novoj objavi dobiti sadržaj na vaš e-mail, unesite adresu i pošaljite.

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s