• #4 U REDU NA REDU

  #4 U REDU NA REDU

  Po prirodi stvari, nema čovjeka na svijetu koji stvari može do kraja znati, a još manje razumjeti. Ipak, čovjek može, ako hoće, u svakom trenutku svoga života hajati o tome što radi i tako sebe činiti odgovornim za vlastite činidbe, a ne baviti se higijenom ruku po uzoru na slavnog Poncija Pilata. Pače, hajati o…

  NASTAVI ČITATI


 • #3 IDEOLOGIJA KOLATERALA

  #3 IDEOLOGIJA KOLATERALA

  U slučaju “korona X”, neki se jesu, a neki nisu htjeli cijepiti sve dok ne vide rezultate eksperimenta. Bez obzira što su TV ideolozi svaki dan govorili “cijepi se, misli na druge”. Dileme oko uzroka i posljedica nekog čina uvijek i s pravom postoje. Jer, naravno, nije sve za svakoga jednako dobro ili loše. Vidite,…

  NASTAVI ČITATI


 • #2 TO, TAKO i TOČKA

  #2 TO, TAKO i TOČKA

  Logična posljedica svake ideologije je utopistička iluzija. Nastaje predumišljajem i težnjom nekog čovjeka koju drugi slijede. Ali, nikad svi, jer težnje se razlikuju od bića do bića. Činjenica je da, ovisno o prostoru i vremenu, drveća u šumi rastu bez predumišljaja zloće bilo kojega od njih. Jedno naraste a puno njih zakržlja. I psi se igraju,…

  NASTAVI ČITATI


 • #1 IDEOLOZI INTERESA

  #1 IDEOLOZI INTERESA

  Svaka akcija uzrokuje reakciju. Svaka sila uzrokuje protu silu. To je zakon prirode i to zaista nema veze sa čovjekovim viđenjem pravednosti. Interes i želje su nešto sasvim drugo. Kad govorimo o pravdi i nepravdi onda govorimo o ljudskom idealu, po definiciji ideal je težnja koja nikad ne može biti dostignuta, a logična posljedica svake…

  NASTAVI ČITATI


Create a website or blog at WordPress.com